Usługi

Świadczymy usługę dozoru technicznego

Czym jest dozór techniczny?

Jest to stałe zdalne monitorowanie systemu, które ma na celu utrzymywać go w jak najlepszej sprawności lub skrócić czas reakcji serwisu w celu usunięcia usterki. Informacje o alarmach przekazywane są w postaci raportów, lecz nie reagujemy na nie jak zwykły monitoring.

Czy zakłóci to pracę firmy, którą ochrania?

Nie, my zbieramy sygnały jako podrzędna stacja monitorowania i interesują nas tylko sygnały techniczne.

Jakie są koszty?

Jedyną opłatą jest opłata miesięczna/kwartalna  abonamentu ustalona wcześniej i zapisana w umowie, użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Urządzenia są przekazywane w dzierżawę.

Korzyści wynikające z dozoru technicznego:

  • obniżamy koszty konserwacji oraz serwisów
  • serwis jest w stanie szybciej wykryć i usunąć usterkę
  • użytkownik ma pełny raport działania systemu
  • możliwość generowania raportów interesujących nas zdarzeń

Jesteśmy gotowi, ambitni i nieustannie szukamy nowych, coraz to trudniejszych wyzwań. Poznaj szczegóły naszej oferty.

Usługa dozoru technicznego